This will assist you to to determine the unique features and benefits of your product or service, and to communicate these successfully to your audience. The first step in creating a USP, UVP, or UBP is to determine the distinctive features and benefits of a product or service. Hotels and different companies in the hospitality trade should analyze their competition, identify gaps in the market, and develop distinctive choices that meet the needs and preferences […]

Read More

– Симферополь. – 2003. – № 46. – С.71–83. Характеристика звітних документів суб’єктів туристичної індустрії. Сегментація фінансової звітності. Маркетингова інформація щодо внутрішнього та зовнішнього туристичних ринків. Розглянемо докладніше існуючі підходи до трактування різних напрямків управління туристичними підприємствами. Статті є обґрунтування комплексу наукових підходів щодо управління підприємством туристичної сфери. Об’єктдослідження – процес управління туристичними підприємствами. Предмет – сучасні наукові підходи до управління туристичними підприємствами. Можлива також інтеграція “прямого” і “зворотного” підходів до планування, при якій спочатку […]

Read More

It is a platform that allows bank card users to handle a number of playing cards along with an evaluation of their credit score score as properly. You already know what quantity of unicorn startups in India are operational now. The huge bang occurred within the Indian startup ecosystem in 2011 with the unstoppable development of InMobi. Since then, unicorn startups have kept multiplying, and it’s predicted to cross the 200+ mark simply in the […]

Read More

Для побудови «дерева проблем» треба сформулювати центральну проблему, визначити її причини та наслідки невирішення. Можна провести сортування проблем для створення структури причинно-наслідкових зв’язків під назвою «Дерево проблем». Інвестування — вкладення фінансів у актив, який через деякий час може дати прибуток (регулярний чи одноразовий), економію (коштів), соціальний (соціальні інвестиції) та / або екологічний ефект (екологічні інвестиції). Аналіз трендів стану довкілля області вказує на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, певну стабілізацію водоспоживання та водовідведення, надзвичайно […]

Read More